INTERNATIONAL HUMIC SUBSTANCES SOCIETY (IHSS)

Česká pobočka (Czech chapter)

Motto IHSS:  "To Advance the Knowledge and Research of Natural Organic Matter in Soil and Water"
                        ("Dále rozšiřovat znalosti a výzkum přírodních organických látek v půdě a vodě")

           

IHSS byla založena dne 11. září 1981 v Denveru (Colorado, USA) s cílem spojit vědce v oblasti půdoznalectví, zemědělství, uhelného průmyslu, vodního výzkumu nebo úpravnictví, kteří se zajímají o huminové látky. Za dobu svého působení si IHSS vydobyla pozici světového lídra v oblasti podpory a vědeckého vzdělávání v oblasti huminových látek. K dnešnímu dni IHSS eviduje přibližně 900 členů – osobností z oblasti výzkumu, výroby a reálné aplikace huminových látek.

Společnost huminových látek (USA) zřídila a udržuje kolekci standardů huminových látek z lignitu, vody, rašeliny a dalších organických zdrojů. Standardy IHSS prodává jako referenční vzorky s přesně definovaným postupem izolace a garantovanými charakteristikami.

Vzhledem k stále se rozrůstajícímu zájmu o huminové látky i v České republice, vznikla v roce 2008 česká větev IHSS, organizovaná na půdě Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně.

Čeští členové IHSS se pravidelně scházejí a řeší otázky související s výzkumem a výrobou huminových látek v ČR. Tyto stránky mají za cíl seznámit veřejnost s huminovými látkami, jejich působením, vlastnostmi, problematikou standardizace huminových výrobků a zpopularizovat toto stále se rozvíjející odvětví nejen organické chemie.