Setkání IHSS-ČR dne 6. března 2020 / Meeting March 6, 2020